fbpx

Parafio – sprawdzony system intencji online

Kościół działa od dwóch tysięcy lat – i jego działanie możliwe jest dzięki byciu aktualnym. Wobec pandemii COVID-19 bardzo ważne stały się zmiany związane z cyfrową transformacją społeczeństwa. Technologia to dziedzina, która od zawsze rozwija się dynamicznie, a jest to szczególnie widoczne obecnie. Jak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 roku już ponad 90% gospodarstw domowych używało Internetu do zakupów i do pozyskiwania informacji. W odpowiedzi na te szybko zachodzące zmiany stworzyliśmy Parafio.com, aby ułatwiać dotarcie do wiernych przez różne środki komunikacji.

Zdjęcie obrazujące, że z intencji online można korzystać prosto.

Parafie wychodzą do swoich wiernych

Żyjemy w mocno zabieganych czasach, gdzie często trudno zatrzymać się chociaż na moment. Społeczeństwo jest otwarte na zmiany oraz na coraz łatwiejsze rozwiązania w każdej dziedzinie życia. Dostępność do muzyki czy filmów poprzez serwisy internetowe to dziś powszechność. Dlatego istnieje potrzeba, aby parafie oferowały rozwiązania dla swoich wiernych, ułatwiające kontakt z parafią oraz korzystanie z udostępnianych treści. Odpowiednio prowadzona strona internetowa jest  podstawą, która to umożliwia.

Kolejnym krokiem są rozwiązania, z których wierni mogą aktywnie korzystać. I nie mówimy tutaj tylko o osobach, którym zdrowie nie pozwala przyjść do Kościoła. Dotyczy to wszystkich parafian, korzystających z Internetu, którym czasem trudno przybyć na daną godzinę do kancelarii, aby załatwić swoją sprawę. Dzięki Parafio każdy może w każdej chwili zamówić intencję online w danej parafii na konkretną Mszę Św.

Przykład idzie z dołu

Pierwszą parafią, która zdecydowała się na system Parafio jest parafia pw. św. Jana Kantego ze Słupska, w której proboszczem jest ks. Wojciech Filimon. Wikariusz – ks. Łukasz Bikun – odezwał się do nas jako pierwszy i wprowadzał razem z naszym zespołem Intencje Online w parafii. Po paru miesiącach korzystania z Parafio stwierdził, że „ogromną zaletą okazała się możliwość zamówienia Mszy św. przez wiernych online. Na początku myśleliśmy, że będzie to znikomy procent, że ta forma będzie generować najwięcej problemów, jednak jest odwrotnie. Baliśmy się, że intencje podawane przez internet mogą być niewłaściwe lub ktoś po prostu będzie chcieć spamować naszą Księgę. Program jest tak skonstruowany, że ryzyko to jest zredukowane do minimum (chociażby przez to, że dana osoba nie może podać fałszywych danych oraz że musi przelać jakąś ofiarę)” – i dodaje, że „ta forma zamawiania Mszy św. skróciła nam kolejki do zakrystii po Mszy św., jak również pozwoliła otworzyć się na nowe osoby, które nigdy nie zamawiały Mszy św., bądź robiły to bardzo sporadycznie. Co ciekawe zwiększyły się również ofiary.”

O systemie intencji online

Parafio przede wszystkim upraszcza proces zamawiania intencji zarówno po stronie wiernych jak i parafii. Wierny wybiera w publicznie dostępnym kalendarzu wolny termin intencji, uzupełnia swoje dane oraz treść intencji i od razu opłaca rezerwację. Parafia otrzymuje od nas panel zarządzania intencjami, do którego ma dostęp z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. W panelu widać wszystkie intencje wpisane przez księży oraz zamówione przez internet.
Parafio pozwala na drukowanie cotygodniowych grafików Mszy Św. z wpisanymi intencjami, co zdecydowanie ułatwia pracę każdej kancelarii. Jeśli dana parafia tego potrzebuje, mamy do dyspozycji system księgowania intencji – pokazuje on dokładnie na jakim „etapie” znajduje się dana intencja – czy jest ona tylko opłacona, czy już zaksięgowana. W systemie jest dostępne podsumowanie finansowe danego miesiąca, które rozróżnia wpłaty online oraz wpłaty dokonane w kancelarii bądź u księży. Możliwość szybkiego wyszukiwania intencji zastępuje czasochłonne kartkowanie księgi.
Oprócz intencji online, pomagamy parafiom w zbieraniu wypominków online oraz ofiary online. Wypominki są szczególnie pomocne, ponieważ eliminujemy do minimum błędy, które mogą powstać wskutek niewyraźnego pisma składającego wypominki. Wszystkie wrażliwe dane uzupełniane przy składaniu intencji oraz wypominków są odpowiednio chronione.
System ulepszamy na bieżąco, wsłuchując się w głos parafii, które z niego korzystają. Jesteśmy otwarci na zmiany oraz staramy się zaspokoić wszystkie pilne potrzeby każdej parafii.

Dodaj komentarz