fbpx

Parafia w Internecie – jak dobrze rozpocząć?

Kiedy Internet stał się integralną częścią naszego życia, parafia również powinna być w nim obecna. Życie parafialne jest tam, gdzie łączą się parafianie – Internet również stał się jednym z tych miejsc. Parafia w Internecie tworzy zupełnie nowe miejsce Ewangelizacji w dzisiejszych czasach. Już w 2012 roku podczas XIII Zgromadzenia Synodu Biskupów w Watykanie padły ważne słowa: „Ewangelizacja wymaga konkretnego zainteresowania się światem środków komunikacji społecznej – są one drogą, na której, zwłaszcza w nowych mediach, spotykają się liczni ludzie, ich liczne pytania i liczne oczekiwania. Miejscem, gdzie często formują się sumienia i które wyznacza rytm i treść życia, nową sposobnością dotarcia do serca człowieka”.

Obraz ukazujący rodzaje mediów społecznościowych, z których parafia może skorzystać w Internecie.

1. Aktualna i przyjazna strona parafialna

To pierwsza i najważniejsza zasada obecności parafii w Internecie. Strona internetowa jest najbardziej oczywistym miejscem sprawdzania informacji oraz aktualności przez parafian. Dostęp do szybkiej i prawdziwej informacji to dziś najpilniejsza potrzeba społeczeństwa. Na stronie internetowej wierny powinien znaleźć wszystkie potrzebne informacje (od wydarzeń oraz ogłoszeń parafialnych po daty i terminy nabożeństw) lub nawet zamówić intencję online. Warto dodać, że dziś większość społeczeństwa korzysta ze smartfonów, więc strona parafialna powinna być responsywna – czytelna na urządzeniach mobilnych. Według badań CBOS z urządzeń przenośnych korzystają wszyscy internauci poniżej 35 roku życia i niemal wszyscy w wieku 35-54 lat (97%). Również wśród osób starszych znacząca część badanych zalicza się do użytkowników mobilnych, bo aż 92 procent.

2. Regularnie prowadzone kanały social media

Na początku warto wybrać jedno lub dwa portale społecznościowe i zapamiętać jedną ważną zasadę – nie damy rady być wszędzie. Warto oprzeć profile społecznościowe na materiałach jakościowych oraz aktualnych – to pozwoli na dobry start i zadowolenie wielu parafian. Social media nie powinny być jedynie miejscem do przekazywania informacji. Profile społecznościowe powinny być również miejscem ewangelizacji oraz budowania wspólnoty parafialnej.

Media mogą nam w tym pomóc, zwłaszcza dzisiaj, kiedy sieci ludzkiej komunikacji osiągnęły bezprecedensowy rozwój. Zwłaszcza internet może zaoferować większe możliwości spotkania i solidarności między wszystkimi, a jest to rzecz dobra, jest to Boży dar.

Orędzie Papieża Franciszka na 48. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Powyższe słowa Papieża Franciszka pokazują, że wykorzystanie mediów społecznościowych może zbudować wiele dobra we wspólnocie parafialnej. Internet jako miejsce dzielenia się dobrem z drugim człowiekiem staje się nowym miejscem spotkania z Bogiem.

Kamera ukazująca możliwość nagrywania live na platformie Facebook i wykorzystania tego przez parafie w Internecie.

3. Wykorzystanie materiałów audio i wideo

Aby jeszcze lepiej wykorzystać poprzednie dwa punkty warto do nich wprowadzić materiały audio i wideo. Przykładowo kazania czy też rekolekcje, które parafia umieści w Internecie mają szansę dotrzeć do znacznie większej liczby osób. Pozostawienie takich treści pozwoli powrócić do nich w każdym momencie. Parafia otwiera wtedy furtkę dla osób, które z różnych powodów nie mogły uczestniczyć w danych wydarzeniach. W czasie pandemii wiele parafii uruchomiło swoje kanały w serwisie YouTube, gdzie można uczestniczyć w transmisjach online lub odsłuchiwać w wolnym czasie kazań lub rozważań wielu duchownych. Tego typu działania parafii w Internecie pozwalają niskim kosztem docierać z ewangelią do większej liczby wiernych.

Dodaj komentarz